95. kods

  • Kurss veidots, lai papildinātu katra profesionāla autovadītāja zināšanas
  • Profesionāli pasniedzēji ar lielu pieredzi, var diskutēt par jomas aktuālajiem jautājumiem
  • Īpaša vērība veltīta ceļu satiksmes drošībai un bīstamu situāciju prognozēšanai un novēršanai
  • Apmācības notiek mazās grupās
 

Drošas Braukšanas Skola (DBS) piedāvā periodiskās apmācības profesionāliem autovadītājiem kvalifikācijas paaugstināšanai (kods 95). Piecu dienu laikā tiks atkārtotas un nostiprinātas iegūtās zināšanas, kā arī sniegtas papildus zināšanas zemāk minētajās tēmās.

Kursa tēmas


1. Ekonomiska un racionāla braukšana, ievērojot drošības noteikumus;
2. Transportlīdzekļa transmisija un tās pareiza izmantošana;
3. Drošības ierīču tehniskie parametri un to vadības pārzināšana;
4. Degvielas patēriņa optimizēšana;
5. Pareiza kravas novietošana transportlīdzeklī;
6. Pasažieru komforta un drošības nodrošināšana;
7. Normatīvie akti par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku, kravas vai pasažieru pārvadāšanu;
8. Kravu pārvadājumi (licences) un citi pārvadājumiem nepieciešamie dokumenti, tai skaitā preču pavaddokumenti, robežu šķērsošanas kārtība);
9. Ceļu satiksmes negadījumu rašanās iespējamība, bīstamu situāciju prognozēšana, vadītāja rīcība ceļu satiksmes negadījumā;
10. Noziedzības un nelegālās imigrācijas novēršana;
11. Ergonomikas principi;
12. Vadītāja fizisko un garīgo spēju ietekme uz ceļu satiksmes drošību;
13. Avārijas situāciju novērtēšana (palīdzība cietušajiem un pirmās palīdzības sniegšana, personu evakuācija, reakcija agresijas gadījumā, negadījuma protokola (saskaņotā paziņojuma) sagatavošanas pamatprincipi);
14. Pozitīva komersanta tēla veidošana, kravas vai pasažieru pārvadājumu ekonomiskie apstākļi, tirgus organizācija.

Īpašu vērību veltot ceļu satiksmes drošībai un bīstamu situāciju prognozēšanai un novēršanai.

Personai, kura būs noklausījusies pilnu 95. kods apmācības kursu, DBS izsniegs sertifikātu, kurš derīgs piecus gadus un elektroniski informēs CSDD par personām, kuras ir noklausījušās pilnu apmācību kursu.

Apmācības kopējais ilgums ir 35 stundas

Atsauksmes


  • Drošas Braukšanas skola 3 mēnešu laikā Latvijas teritorijā veica a/s "Latvijas valsts meži" 470 darbinieku autovadītāju prasmju novērtēšanu. Testu rezultāti deva iespēju segmentēti veikt darbinieku prasmju uzlabošanu attiecīgajās programmās...

    Jānis Bite
    Skatīt pilnu atsauksmi

Kursa cena: 110 EUR
(vienam cilvēkam)

DBS PARTNERI