Ceļu satiksmes noteikumi (CSN)

 1. 1. Vispārīgie jautājumi
 2. 2. Gājēju un pasažieru pienākumi
 3. 3. Transportlīdzekļu vadītāju vispārīgie pienākumi
 4. 4. Transportlīdzekļa vadītāja pienākumi īpašos gadījumos
 5. 5. Transportlīdzekļa vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma
 6. 6. Ceļu satiksmes regulēšana
 7. 7. Braukšanas sākšana un braukšanas virziena maiņa
 8. 8. Transportlīdzekļu izkārtojums uz brauktuves
 9. 9. Braukšanas ātrums, distance un intervāls
 10. 10. Apdzīšana, samainīšanās ar pretim braucošu transportlīdzekli un apsteigšana
 11. 11. Apstāšanās un stāvēšana
 12. 12. Braukšana krustojumos
 13. 13. Ceļu satiksme dzīvojamās zonās
 14. 14. Gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas
 15. 15. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana
 16. 16. Ārējās apgaismes ierīču lietošana
 17. 17. Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošana
 18. 18. Transportlīdzekļu vilkšana
 19. 19. Pasažieru pārvadāšana
 20. 20. Kravas pārvadāšana
 21. 21. Mācību braukšana
 22. 22. Papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem
 23. 23. Papildu prasības pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem
 24. 24. Transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis un aprīkojums
 25. 25. Transportlīdzekļu reģistrācija un numura zīmes
 26. 26. Transportlīdzekļu pazīšanas zīmes, brīdināšanas ierīces un apzīmējumi
 27. 27. Ceļa zīmes un to raksturojums
 28. 28. Ceļa apzīmējumi un to raksturojums
 29. 29. Noslēguma jautājumi

 1. 1. pielikums. Transportlīdzekļu vadītāja apliecību kategorijas, kuras dod tiesības vadīt attiecīgus transportlīdzekļus
 2. 2. pielikums. Ceļu satiksmes regulēšanas luksofori
 3. 3. pielikums. Pieļaujamie transportlīdzekļu (transportlīdzekļu sastāvu) gabarīti (ar kravu vai bez tās), faktiskā masa un ass slodze
 4. 4. pielikums. Transportlīdzekļu pazīšanas zīmes

DBS PARTNERI