27. Ceļa zīmes un to raksturojums

272. Ja pagaidu zīmēm, kas novietotas, piemēram, uz pārvietojama statīva, transportlīdzekļa, kas veic ceļa darbus, vai citā veidā, kas norāda šo zīmju uzstādīšanas pagaidu raksturu, ir cita nozīme nekā stacionārām zīmēm, transportlīdzekļa vadītājiem jāievēro pagaidu zīmju prasības.

27.1. Brīdinājuma zīmes

273. Brīdinājuma zīmes brīdina vadītājus par tuvošanos bīstamam ceļa posmam. Braucot pa šo posmu, transportlīdzekļa vadītājam jārīkojas atbilstoši apstākļiem. Brīdinājuma zīmes ir šādas:

273.1. 101.zīme “Vienādas nozīmes ceļu krustojums”
273.2. 102.zīme “Krustojums, kur brauc pa loku”
273.3. 103.zīme “Bīstams pagrieziens”. Ceļa pagrieziens pa labi ar mazu rādiusu vai pagrieziens, kura redzamību ierobežo ēkas, apstādījumi u.tml.
273.3. 104.zīme “Bīstams pagrieziens”. Ceļa pagrieziens pa kreisi ar mazu rādiusu vai pagrieziens, kura redzamību ierobežo ēkas, apstādījumi u.tml.
273.4. 105.zīme “Bīstami pagriezieni”. Ceļa posms ar bīstamiem pagriezieniem – pirmais pagrieziens pa labi
273.4. 106.zīme “Bīstami pagriezieni”. Ceļa posms ar bīstamiem pagriezieniem – pirmais pagrieziens pa kreisi
273.5. 107.zīme “Ceļa sašaurinājums” no abām pusēm
273.5. 108..zīme “Ceļa sašaurinājums” no labās puses
273.5. 109.zīme “Ceļa sašaurinājums” no kreisās puses
273.6. 110.zīme “Stāvs lejupceļš”
273.7. 111.zīme “Stāvs augšupceļš”;
273.8. 112.zīme “Nelīdzens ceļš”. Ceļa posms, kur uz brauktuves ir nelīdzenumi (viļņi, bedres, nelīdzenas ceļa un tilta salaiduma vietas u.tml.)
273.9. 113.zīme “Nelīdzens ceļš (slieksnis)”. Ceļa posms, kur uz brauktuves izveidoti mākslīgi paaugstinājumi braukšanas ātruma samazināšanai
273.10. 114.zīme “Ceļa seguma maiņa”. Ceļa posms, kur asfaltbetona vai cementbetona segums mainās uz grants segumu un otrādi
273.11. 115.zīme “Slidens ceļš”
273.12. 116.zīme “Uzbērta grants vai šķembas”. Ceļa posms, kurā no riteņu apakšas var tikt izsviesta grants, šķembas u.tml. materiāli
273.13. 117.zīme “Akmeņu nogruvumi”. Ceļa posms, kur iespējami nogruvumi, noslīdeņi, krītoši akmeņi
273.14. 118.zīme “Uz ceļa strādā”. Ceļa posms, kur uz ceļa, blakus tam vai virs tā tiek veikti jebkādi darbi, kas aizņem ceļu vai ietekmē satiksmes apstākļus
273.15. 119.zīme “Ceļš ar bīstamām nomalēm”
273.16. 120.zīme “Gājēju pāreja”. Tuvošanās ar 530. un 531.zīmi apzīmētai gājēju pārejai, kur jādod ceļš gājējiem
273.17. 121.zīme “Bērni”. Ceļa posms bērnu iestādes tuvumā, kur uz brauktuves pēkšņi var uziet bērni
273.18. 122.zīme “Divvirzienu satiksme”. Ceļa (brauktuves) posma sākums, kur ceļu satiksme notiek abos virzienos
273.19. 123.zīme “Satiksmi regulē luksofors”. Krustojums, gājēju pāreja vai ceļa posms, kur ceļu satiksmi regulē luksofors
273.20. 124.zīme “Mājdzīvnieki”
273.21. 125.zīme “Savvaļas dzīvnieki”
273.22. 126.zīme “Paceļams tilts”. Paceļams tilts vai prāmja pārceltuve
273.23. 127.zīme “Krastmala”. Vieta, kur ceļš iziet uz krastmalu vai kādas ūdenstilpes krastu
273.24. 128.zīme “Sānvējš”
273.25. 129.zīme “Zemu lidojošas lidmašīnas”
273.26. 130.zīme “Krustojums ar velosipēdu ceļu”. Vieta, kur ceļu šķērso velosipēdu ceļš, velosipēdiem paredzēta josla vai uz ceļa bieži izbrauc velosipēdi
273.27. 131.zīme “Tramvaja sliežu šķērsošana”
273.28. 132.zīme “Dzelzceļa pārbrauktuve ar barjeru”
273.29. 133.zīme “Dzelzceļa pārbrauktuve bez barjeras”
273.31. 135.zīme “Daudzsliežu dzelzceļa pārbrauktuve”. Dzelzceļa pārbrauktuve ar diviem vai vairākiem sliežu ceļiem, kur nav ierīkota barjera
273.32. 136., 137.zīme “Tuvojas dzelzceļa pārbrauktuve”. Papildu brīdinājums par tuvošanos dzelzceļa pārbrauktuvei ārpus apdzīvotām vietām
273.32. 138., 139.zīme “Tuvojas dzelzceļa pārbrauktuve”. Papildu brīdinājums par tuvošanos dzelzceļa pārbrauktuvei ārpus apdzīvotām vietām
273.32. 140. un 141.zīme “Tuvojas dzelzceļa pārbrauktuve”. Papildu brīdinājums par tuvošanos dzelzceļa pārbrauktuvei ārpus apdzīvotām vietām
273.33. 142.zīme “Bīstami”. Bīstams ceļa posms, kura bīstamību nevar apzīmēt ar citām brīdinājuma zīmēm

274. Ārpus apdzīvotām vietām 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 133. un 142.zīmi uzstāda 150-200 m pirms bīstamā ceļa posma, bet apdzīvotās vietās – 50-60 m pirms tā. Ja nepieciešams, zīmes uzstāda citā attālumā, ko norāda ar 801.zīmi.

275. Ārpus apdzīvotām vietām 118., 121., 126., 127., 132. un 133.zīmi uzstāda atkārtoti. Otru zīmi uzstāda vismaz 50 m pirms bīstamā posma sākuma.

276. Ierobežotos apstākļos un apdzīvotā vietā otru 118.zīmi var uzstādīt tieši ceļa darbu vietas sākumā. Ja ceļa darbi ir īslaicīgi, 118.zīmi (bez 801.zīmes) var uzstādīt 10-15 m pirms ceļa darbu vietas.

277. 113.zīme var nebūt uzstādīta dzīvojamās zonās, kā arī vietās, kur maksimālais atļautais braukšanas ātrums nepārsniedz 30 km/h.

278. 134. un 135.zīmi uzstāda tieši pirms dzelzceļa pārbrauktuves.

279. Ja stāvs lejupceļš vai augšupceļš seko viens aiz otra, tad 110. vai 111.zīme var tikt uzstādītas pirms otrā vai tam sekojošā lejupceļa vai augšupceļa sākuma attālumā, ko norāda ar 801.papildzīmi.

280. 136., 138. un 140.zīmi uzstāda ceļa labajā pusē, bet 137., 139. un 141.zīmi – kreisajā pusē. 136. un 137.zīmi uzstāda kopā ar braukšanas virzienā pirmo 132. vai 133.zīmi; 140. un 141.zīmi – ar otro 132. vai 133.zīmi. 138. un 139.zīmi uzstāda atsevišķi vienādā attālumā starp

pirmo un otro 132.zīmi vai pirmo un otro 133.zīmi.

27.2. Priekšrocības zīmes

281. Priekšrocības zīmes norāda braukšanas secību neregulējamos krustojumos, brauktuvju krustošanās vietās vai šauros ceļa posmos. Priekšrocības zīmes ir šādas:

281.1. 201.zīme “Galvenais ceļš”. Ceļš, pa kuru braucot ir priekšroka šķērsot neregulējamus krustojumus
281.2. 202.zīme “Galvenā ceļa beigas”
281.3. 203..zīme “Krustojums ar mazāk svarīgu ceļu” – no abām pusēm. Uz vienas zīmes var būt attēloti divi savstarpēji tuvu esoši krustojumi, un attālumu starp tiem nenorāda. Šīs zīmes uzstāda ārpus apdzīvotām vietām 150-200 m attālumā no krustojuma
281.3. 204.zīme “Krustojums ar mazāk svarīgu ceļu” – no labās puses. Uz vienas zīmes var būt attēloti divi savstarpēji tuvu esoši krustojumi, un attālumu starp tiem nenorāda. Šīs zīmes uzstāda ārpus apdzīvotām vietām 150-200 m attālumā no krustojuma
281.3. 205.zīme “Krustojums ar mazāk svarīgu ceļu” – no kreisās puses. Uz vienas zīmes var būt attēloti divi savstarpēji tuvu esoši krustojumi, un attālumu starp tiem nenorāda. Šīs zīmes uzstāda ārpus apdzīvotām vietām 150-200 m attālumā no krustojuma
281.4. 206.zīme “Dodiet ceļu”. Transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš transportlīdzekļiem, kuri brauc pa šķērsojamo ceļu, bet, ja papildus uzstādīta 840.zīme, – jādod ceļš transportlīdzekļiem, kuri brauc pa galveno ceļu, kā arī transportlīdzekļiem, kas tuvojas pa vienādas nozīmes ceļu no labās puses, izņemot tramvaju vadītājus, kuriem saskaņā ar šo noteikumu 148.punktu šajā gadījumā ir priekšroka
281.5. 207.zīme “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”. Aizliegts braukt tālāk, neapturot transportlīdzekli tieši pirms stoplīnijas (929.apzīmējums), bet, ja tās nav, – tieši pirms šķērsojamās brauktuves malas. Transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš transportlīdzekļiem, kuri brauc pa šķērsojamo ceļu, bet, ja papildus uzstādīta 840.zīme, – jādod ceļš transportlīdzekļiem, kuri brauc pa galveno ceļu, kā arī transportlīdzekļiem, kas tuvojas pa vienādas nozīmes ceļu no labās puses, izņemot tramvaja vadītājus, kuriem saskaņā ar šo noteikumu 148.punktu šajā gadījumā ir priekšroka. 207.zīmi var uzstādīt arī pirms neapsargājamas dzelzceļa pārbrauktuves, kā arī speciāla karantīnas posteņa, robežas šķērsošanas vietas un citām vietām, kur ceļu satiksmi apstādina ar barjeru vai citādi. Šajā gadījumā transportlīdzekļa vadītājam jāaptur transportlīdzeklis tieši pirms stoplīnijas (929.apzīmējums), bet, ja tās nav, – tieši pirms zīmes
281.6. 208.zīme “Priekšroka pretim braucošajiem”. Aizliegts iebraukt ceļa sašaurinātajā posmā, ja tas var apgrūtināt pretim braukšanu. Transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš pretim braucošajiem transportlīdzekļiem, kuri atrodas ceļa sašaurinātajā posmā vai šā posma pretējā galā
281.7. 209.zīme “Priekšroka attiecībā pret pretim braucošajiem”. Šaurs ceļa posms, pa kuru braucot transportlīdzekļa vadītājam ir priekšroka attiecībā pret pretim braucošajiem transportlīdzekļiem

27.3. Aizlieguma zīmes

282. Aizlieguma zīmes nosaka vai atceļ noteiktus ceļu satiksmes ierobežojumus. Aizlieguma zīmes ir šādas:

282.1. 301.zīme “Iebraukt aizliegts”. Aizliegts iebraukt jebkādiem transportlīdzekļiem
282.2. 302.zīme “Braukt aizliegts”. Aizliegts braukt jebkādiem transportlīdzekļiem
282.3. 303.zīme “Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts”
282.4. 304.zīme “Motocikliem braukt aizliegts”. Aizliegts braukt motocikliem, tricikliem un kvadricikliem
282.5. 305.zīme “Velosipēdiem braukt aizliegts”. Aizliegts braukt velosipēdiem un mopēdiem;
282.6. 306.zīme “Kravas automobiļiem braukt aizliegts”. Aizliegts braukt kravas automobiļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 t (ja zīmē pilna masa nav norādīta) vai kuru pilna masa ir lielāka par zīmē norādīto, kā arī traktortehnikai
282.7. 307.zīme “Ar piekabi braukt aizliegts”. Aizliegts braukt kravas automobiļiem un traktortehnikai ar jebkura tipa piekabi, kā arī vilkt mehānisko transportlīdzekli
282.8. 308.zīme “Traktoriem braukt aizliegts”. Aizliegts braukt traktortehnikai
282.9. 309.zīme “Gājējiem iet aizliegts”
282.10. 310.zīme “Platuma ierobežojums”. Aizliegts braukt transportlīdzekļiem, kuru gabarīts (ar kravu vai bez tās) platumā pārsniedz zīmē norādīto
282.11. 311.zīme “Augstuma ierobežojums”. Aizliegts braukt transportlīdzekļiem, kuru gabarīts (ar kravu vai bez tās) augstumā no brauktuves virsmas pārsniedz zīmē norādīto
282.12. 312.zīme “Masas ierobežojums”. Aizliegts braukt transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem), kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz zīmē norādīto
282.13. 313.zīme “Ass slodzes ierobežojums”. Aizliegts braukt transportlīdzekļiem, kuriem faktiskā slodze uz jebkuru asi pārsniedz zīmē norādīto
282.14. 314.zīme “Garuma ierobežojums”. Aizliegts braukt transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem), kuru gabarīts (ar kravu vai bez tās) garumā pārsniedz zīmē norādīto
282.15. 315.zīme “Nogriezties pa labi aizliegts”
282.16. 316.zīme “Nogriezties pa kreisi aizliegts”
282.17. 317.zīme “Apgriezties braukšanai pretējā virzienā aizliegts”
282.18. 318.zīme “Minimālās distances ierobežojums”. Distance starp braucošiem transportlīdzekļiem nedrīkst būt mazāka par zīmē norādīto
282.19. 319.zīme “Apdzīt aizliegts”. Aizliegts apdzīt jebkurus transportlīdzekļus, izņemot atsevišķi braucošos transportlīdzekļus un to sastāvus, kuri brauc ar ātrumu, mazāku par 30 km/h
282.20. 320.zīme “Apdzīšanas aizliegums beidzas”
282.21. 321.zīme “Kravas automobiļiem apdzīt aizliegts”. Kravas automobiļiem un to sastāviem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t, aizliegts apdzīt jebkurus transportlīdzekļus, izņemot atsevišķi braucošos transportlīdzekļus un to sastāvus, kuri brauc ar ātrumu, kas mazāks par 30 km/h. Traktortehnikai aizliegts apdzīt jebkurus transportlīdzekļus, izņemot pajūgus un velosipēdus
282.22. 322.zīme “Kravas automobiļiem apdzīšanas aizliegums beidzas”
282.23. 323.zīme “Maksimālā ātruma ierobežojums”. Aizliegts braukt ar ātrumu (km/h), kas pārsniedz zīmē norādīto
282.24. 324.zīme “Maksimālā ātruma ierobežojums beidzas”
282.25. 325.zīme “Skaņas signālu lietot aizliegts”
282.26. 326.zīme “Apstāties aizliegts”. Transportlīdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt
282.27. 327.zīme “Stāvēt aizliegts”. Transportlīdzekļiem aizliegts stāvēt
282.28. 328.zīme “Nepāra datumos stāvēt aizliegts”
282.29. 329.zīme “Pāra datumos stāvēt aizliegts”
282.30. 330.zīme “Visi ierobežojumi beidzas”. Vienlaikus apzīmē 318., 319., 321., 323., 325., 326., 327., 328. un 329.zīmes darbības zonas beigas
282.31. 331.zīme “Muita”. Neapturot transportlīdzekli tieši pirms zīmes, tālāk braukt aizliegts. Atļauju braukt tālāk dod muitas (kontroles punkta) amatpersona;
282.32. 332.zīme “Policija”. Neapturot transportlīdzekli tieši pirms zīmes, tālāk braukt aizliegts. Atļauju braukt tālāk dod policijas darbinieks vai robežsargs (uz valsts robežas)
282.33. 333.zīme “Tālāk braukt bīstami”. Aizliegts tālāk braukt visiem (bez izņēmuma) transportlīdzekļiem ceļu satiksmes negadījuma, avārijas u.tml. iemeslu dēļ
282.34. 334.zīme “Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt aizliegts”

283. Ja 328. un 329.zīmes attiecīgi uzstādītas vienā un otrā ceļa pusē, tad laikposmā no plkst.21.00 līdz 24.00 transportlīdzekļi, kam nākamajā dienā būs aizliegts stāvēt attiecīgajā ceļa pusē, jāpārvieto uz ceļa otru pusi.

284. 301., 302., 303., 315., 316. un 317.zīmes darbība neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem.

285. 302., 303., 304., 306., 307. un 308.zīmes darbība neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuri nogādā vai brauc saņemt kravu, un speciālajiem transportlīdzekļiem (piemēram, autoceltņiem), kas brauc veikt darbus zonā, kas apzīmēta ar kādu no šīm ceļa zīmēm. 302. un 303.zīmes darbība neattiecas arī uz vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 t un kuru īpašnieks (turētājs) dzīvo vai strādā šajā zonā,

un uz taksometriem, kuri brauc pēc pasažiera vai ar pasažieri, bet 304.

un 305.zīmes darbība neattiecas arī uz to transportlīdzekļu īpašniekiem (turētājiem), kuri šajā zonā dzīvo vai strādā. 306.zīmes darbība

neattiecas arī uz transportlīdzekļiem, ar kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā notiek vadīšanas iemaņu pārbaude.

286. 302. un 327.zīmes darbība neattiecas uz automobiļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti.

286.1 312. un 313.zīmes darbība neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuriem, izvērtējot sabiedrisko drošību un bīstamību, lai veiktu speciālus pārvadājumus (piemēram, pārvadātu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus un atvasinātus produktus, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam), izsniegta valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” atļauja.

287. 315. un 316.zīmes darbība attiecas uz to brauktuvju krustošanās vietu, pirms kuras zīmes uzstādītas.

288. 326.zīmes darbības zonā atļauta:

288.1. pasažieru iekāpšana taksometros – vieglajos automobiļos – vai izkāpšana no tiem;

288.2. taksometru – vieglo automobiļu – ar ieslēgtu skaitītāju apstāšanās, taksometra vadītājam paliekot transportlīdzeklī;

288.3. invalīdu iekāpšana transportlīdzekļos, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, vai izkāpšana no tiem;

288.4. pasažieru iekāpšana un izkāpšana pasažieru sabiedriskajos transportlīdzekļos to pieturās;

288.5. taksometru – vieglo automobiļu, kravas taksometru vai maršruta taksometru – stāvēšana attiecīgi ar 536., 537. vai 538.zīmi apzīmētā stāvvietā;

288.6. pasažieru iekāpšana un izkāpšana maršruta taksometros laikā no plkst.20.00 līdz 7.00;

288.7. dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam, iekraušana transportlīdzekļos.

289. Pašvaldības ar attiecīgu lēmumu ir tiesīgas noteikt laikposmu, kad transportlīdzekļos drīkst iekraut vai izkraut kravu 326., 327., 328. un 329.zīmes darbības zonā.

290. 309., 326., 327., 328. un 329.zīmes darbība attiecas tikai uz to brauktuves pusi, kurā tā uzstādīta.

291. 318., 319., 321., 323., 325., 326., 327., 328. un 329.zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja krustojuma nav, – līdz 519.zīmei. Ja 323.zīme uzstādīta pirms apdzīvotās vietas, minētās zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz 518.zīmei. Zīmju darbības zona nebeidzas vietās, kur uz ceļa izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u.tml.), un vietās, kur ceļu šķērso vai no tā atzarojas lauku ceļš, meža ceļš vai cits tamlīdzīgs ceļš, pirms kura nav uzstādītas attiecīgas priekšrocības zīmes, kā arī krustojumos, kuriem nav tieša pieslēguma attiecīgajai brauktuvei.

292. Zīmju darbības zonu var samazināt:

292.1. 318., 319., 321., 323., 325., 326., 327., 328. un 329.zīmei – uzstādot 330. vai 803.zīmi;

292.2. 319., 321. un 323.zīmei – uzstādot attiecīgi 320., 322. vai 324.zīmi;

292.3. 323.zīmei – uzstādot 323.zīmi ar citu maksimālā braukšanas ātruma ierobežojumu;

292.4. 326., 327., 328. un 329.zīmei – darbības zonā atkārtoti uzstādot 326., 327., 328. vai 329.zīmi kopā ar 808.zīmi. 326.zīmi var lietot kopā ar 943.ceļa apzīmējumu, bet 327.zīmi – ar 944.ceļa apzīmējumu. Šādos gadījumos zīmju darbības zonu nosaka ceļa apzīmējuma līnijas garums. 326., 327., 328. un 329.zīmes darbības zona beidzas vietā, kur sākas uz brauktuves un ietves ierīkota un ar 532. vai 533.zīmi apzīmēta stāvvieta.

27.4. Rīkojuma zīmes

293. Rīkojuma zīmes ir šādas:

293.1. 401.zīme “Braukt taisni”
293.2. 402.zīme “Braukt pa labi”
293.3. 403.zīme “Braukt pa kreisi”
293.4. 404.zīme “Braukt taisni vai pa labi”
293.5. 405.zīme “Braukt taisni vai pa kreisi”
293.6. 406.zīme “Braukt pa labi vai pa kreisi”
293.7. 407.zīme “Braukt pa labi”
293.8. 408.zīme “Braukt pa kreisi”
293.9. 409.zīme “Braukt pa loku”
293.10. 410.zīme “Šķērsli apbraukt pa labo pusi”
293.11. 411.zīme “Šķērsli apbraukt pa kreiso pusi”
293.12. 412.zīme “Šķērsli apbraukt pa labo vai pa kreiso pusi”
293.13. 413.zīme “Velosipēdu ceļš”. Atļauts braukt tikai ar velosipēdiem, kā arī pārvietoties gājējiem, netraucējot velosipēdu braukšanai
293.14. 413.A zīme “Velosipēdu ceļa beigas”
293.15. 414.zīme “Gājēju ceļš”. Atļauts pārvietoties tikai gājējiem
293.16. 414.A zīme “Gājēju ceļa beigas”
293.17. 415.zīme “Gājēju un velosipēdu ceļš”. Atļauts braukt tikai ar velosipēdiem, kā arī pārvietoties gājējiem
293.18. 415.A zīme “Gājēju un velosipēdu ceļa beigas”
293.19. 416.zīme “Gājēju un velosipēdu ceļš”. Pa ceļa vienu pusi atļauts braukt tikai ar velosipēdiem, bet pa otru pusi – pārvietoties gājējiem (atbilstoši zīmē norādītajam)
293.19. 417.zīme “Gājēju un velosipēdu ceļš”. Pa ceļa vienu pusi atļauts braukt tikai ar velosipēdiem, bet pa otru pusi – pārvietoties gājējiem (atbilstoši zīmē norādītajam)
293.20. 418.zīme “Minimālā ātruma ierobežojums”. Atļauts braukt ar ātrumu (km/h), kas nav mazāks par zīmē norādīto
293.21. 419.zīme “Minimālā ātruma ierobežojums beidzas”
293.22. 420.zīme “Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt taisni”
293.23. 421.zīme “Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt pa labi”
293.24. 422.zīme “Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt pa kreisi”

294. 401., 402., 403., 404., 405., 406., 407., 408. un 409.zīme norāda, ka atļauts braukt tikai zīmē norādītajos virzienos. Zīmes, kas atļauj nogriezties pa kreisi, atļauj arī apgriezties braukšanai pretējā virzienā (var tikt lietota 401., 402., 403., 404., 405., 406., 407. un 408.zīme ar bultu konfigurāciju, kas atbilst noteiktajiem braukšanas virzieniem krustojumā).

295. 401., 402., 403., 404., 405. un 406.zīmes darbība neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem. 401., 402., 403., 404., 405., 406., 420., 421. un 422.zīmes darbība attiecas uz brauktuvju krustošanās vietu, pirms kuras zīme uzstādīta.

296. Ja 401.zīme uzstādīta ceļa posma sākumā, tās darbības zona ir spēkā līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes. Zīme neaizliedz nogriezties pa labi, lai iebrauktu pagalmos un citās blakusteritorijās.

297. 407. un 408.zīme norāda, ka jānogriežas pirms šīs zīmes.

27.5. Norādījuma zīmes

298. Norādījuma zīmes ievieš vai atceļ noteiktu ceļu satiksmes režīmu. Norādījuma zīmes ir šādas:

298.1. 501.zīme “Vienvirziena ceļš”. Ceļš vai brauktuve, pa kuru visā platumā atļauts braukt transportlīdzekļiem vienā virzienā
298.2. 502.zīme “Vienvirziena ceļa beigas”
298.3. 503. un 504.zīme “Izbraukšana uz vienvirziena ceļa”. Izbraukšana uz ceļa vai brauktuves, pa kuru atļauts braukt vienā – zīmē norādītajā – virzienā
http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/satiksmes_drosiba_berniem/velosipedu_vaditaji_/cela_zimes_un_to_nozime/noradijuma_zimes/images/berni/505.jpg 298.4. 505.zīme “Josla pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem”. Josla, kas paredzēta tikai pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem un taksometriem, kuri brauc vienā virzienā ar pārējo transportlīdzekļu plūsmu. Zīmes darbība attiecas uz joslu, virs kuras zīme uzstādīta. Ja zīme uzstādīta ceļa labajā pusē, tās darbība attiecas uz labo braukšanas joslu. Zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja krustojuma nav, – līdz 505.A zīmei
298.4.1 505.A zīme “Joslas pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem beigas”
298.5. 506.zīme “Ceļš ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem”. Ceļš, pa kuru pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu un taksometru satiksme notiek pa atsevišķu joslu pretim pārējo transportlīdzekļu plūsmai
298.6. 507.zīme “Ceļa ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem beigas”
298.7. 508.zīme “Izbraukšana uz ceļa ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem”
298.7. 509.zīme “Izbraukšana uz ceļa ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem”
298.8. 510.zīme “Minimālā braukšanas ātruma ierobežojums joslās”. Joslu skaits un minimālā braukšanas ātruma ierobežojums katrā joslā
298.9. 511.zīme “Maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums joslās”. Joslu skaits un maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums katrā joslā
298.10. 512.zīme “Braukšanas virzieni joslās”. Joslu skaits un no tām noteiktie braukšanas virzieni krustojumā

298.11. 513., 514., 515., 516. un 517.zīme “Braukšanas virzieni joslā”. No joslas noteiktie braukšanas virzieni krustojumā. Uz 512., 513., 514., 515., 516. un 517.zīmes var būt norādīta informācija par ceļu satiksmes ierobežojumiem krustojumā. 512., 515. un 517.zīme, kas atļauj nogriezties pa kreisi no kreisās malējās braukšanas joslas, atļauj no šīs joslas apgriezties arī braukšanai pretējā virzienā (var tikt lietota 513., 514., 515., 516. un 517.zīme ar bultu konfigurāciju, kas atbilst noteiktajiem braukšanas virzieniem krustojumā). 512., 513., 514., 515., 516. un 517.zīmes darbība attiecas uz visu krustojumu, pirms kura zīme uzstādīta, ja cita 512., 513., 514., 515., 516. un 517.zīme, kas uzstādīta krustojumā, nedod citus norādījumus
298.12. 518.zīme “Apdzīvotas vietas sākums”. Nosaukums un sākums apdzīvotai vietai, kurā ir spēkā šo noteikumu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību apdzīvotās vietās
298.13. 519.zīme “Apdzīvotas vietas beigas”. Ar 518.zīmi apzīmētas apdzīvotas vietas beigas
298.14. 520.zīme “Apdzīvotas vietas sākums”. Nosaukums un sākums apdzīvotai vietai, kurā nav spēkā šo noteikumu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību apdzīvotās vietās
298.15. 521.zīme “Apdzīvotas vietas beigas”. Ar 520.zīmi apzīmētas apdzīvotas vietas beigas
298.16. 522.zīme “Stāvēšanas aizlieguma zona”. Stāvēt aizliegts uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 522.zīmi
298.17. 523.zīme “Stāvēšanas aizlieguma zonas beigas”
298.18. 524.zīme “Maksimālā ātruma ierobežojuma zona”. Maksimālā ātruma ierobežojums uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 524.zīmi
298.19. 525.zīme “Maksimālā ātruma ierobežojuma zonas beigas”
298.20. 526.zīme “Muitas zona”. Vieta, no kuras sākot ir spēkā noteikumi, kas nosaka kārtību muitas zonās
298.21. 527.zīme “Muitas zonas beigas”
298.22. 528.zīme “Dzīvojamā zona”. Vieta, no kuras sākot ir spēkā šo noteikumu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību dzīvojamās zonās
298.23. 529.zīme “Dzīvojamās zonas beigas”
298.24. 530.zīme “Gājēju pāreja”. Zīmi uzstāda ceļa labajā pusē uz pārejas tuvākās robežas
298.25. 531.zīme “Gājēju pāreja”. Zīmi uzstāda ceļa kreisajā pusē uz pārejas tālākās robežas
298.26. 532.zīme “Stāvvieta”. Zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja krustojuma nav, – līdz 532.A, 519., 326., 327., 328. vai 329.zīmei. Zīmes apakšdaļā var tikt norādīts virziens, kādā jābrauc uz stāvvietu, kas atrodas ceļa tiešā tuvumā. Ēkas jumta simbols apzīmē pazemes vai virszemes daudzstāvu stāvvietu. Stāvvietā nav spēkā šo noteikumu 135.6. un 136.1.apakšpunktā noteiktie aizliegumi
298.27. 532.A zīme “Stāvvietas beigas”
298.28. 533.zīme “Maksas stāvvieta”. Zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja krustojuma nav, – līdz 533.A, 519., 326., 327., 328. vai 329.zīmei. Uz zīmes var būt norādīts stāvēšanas maksimālais ilgums, par kuru tūlīt var samaksāt. Zīmes apakšdaļā var tikt norādīts virziens, kādā jābrauc uz stāvvietu, kas atrodas ceļa tiešā tuvumā. Stāvvietā nav spēkā šo noteikumu 135.6. un 136.1.apakšpunktā noteiktie aizliegumi
298.29. 533.A zīme “Maksas stāvvietas beigas”
298.30. 534.zīme “Autobusa un trolejbusa pietura”
298.31. 535.zīme “Tramvaja pietura”
298.32. 536.zīme “Vieglo taksometru stāvvieta”
298.33. 537.zīme “Kravas taksometru stāvvieta”
298.34. 538.zīme “Maršruta taksometru stāvvieta”. Apzīmē maršruta taksometru stāvvietu to galapunktos
298.35. 539.zīme “Tunelis”
298.36. 540.zīme “Tuneļa beigas”
298.37. 541.zīme “Apstāšanās vieta”. Vieta, kur jāaptur transportlīdzeklis, ja braukšanu aizliedz luksofora vai satiksmes regulētāja signāls
298.38. 542.zīme “Pierobežas sākums”
298.39. 543.zīme “Pierobežas beigas”
298.40. 544.zīme “Pierobežas joslas sākums”
298.41. 545.zīme “Pierobežas joslas beigas”
298.42. 546.zīme “Robežkontroles punkts”
298.43. 547.zīme “Robežpārejas punkts”
298.44. 548.zīme “Ātrgaitas ceļš”. Izbraukšana uz ceļa, pa kuru atļauts braukt tikai ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, automobiļiem un autobusiem
298.45. 549.zīme “Ātrgaitas ceļa beigas”
298.46. 550.zīme “Piespiedu apstāšanās vieta”. Norāda vietu tunelī, kas paredzēta transportlīdzekļa novietošanai piespiedu apstāšanās gadījumā

299. 536. un 537.zīmes apakšdaļā ar ciparu var tikt norādīts taksometru skaits, kādam vienlaikus atļauts atrasties stāvvietā.

300. 542. un 544.zīme norāda vietu, no kuras sākot stājas spēkā noteikumi, kas nosaka pierobežas un pierobežas joslas režīmu.

301. Pašvaldības ar attiecīgu lēmumu ir tiesīgas noteikt laikposmu, kad transportlīdzekļos drīkst iekraut vai izkraut kravu ar 522.zīmi apzīmētajā teritorijā.

27.6. Servisa zīmes

302. Servisa zīmes informē par attiecīgo objektu atrašanās vietu. Servisa zīmes ir šādas:

302.1. 601.zīme “Medicīniskās palīdzības punkts”
302.2. 602.zīme “Slimnīca”
302.3. 603. un 604.zīme “Degvielas uzpildes stacija”. 604.zīme norāda, ka stacijā var iegādāties arī benzīnu (neetilēto), kurš nesatur indīgus savienojumus
302.4. 605.zīme “Tehniskās apkopes punkts”
302.5. 606.zīme “Automobiļu mazgātava”
302.6. 607.zīme “Telefons”
302.7. 608.zīme “Restorāns”
302.8. 609.zīme “Kafejnīca”
302.9. 610.zīme “Viesnīca vai motelis”
302.10. 611.zīme “Jauniešu tūristu mītne”
302.11. 612.zīme “Kempings”
302.12. 613.zīme “Kempingpiekabju stāvvieta”
302.13. 614.zīme “Kempings un kempingpiekabju stāvvieta”
302.14. 615.zīme “Atpūtas vieta”
302.15. 616.zīme “Gājēju maršruta sākums”
302.16. 617.zīme “Tualete”
302.17. 618.zīme “Peldvieta vai peldbaseins”
302.18. 619.zīme “Informācijas punkts”
302.19. 620.zīme “Policija”
302.20. 621.zīme “Ceļu policija”
302.21. 622.zīme “Pasts”
302.22. 623.zīme “Radiokanāls ceļu satiksmes informācijas sniegšanai”
302.23. 624.zīme “Lidosta”
302.24. 625.zīme “Autoosta”
302.25. 626.zīme “Dzelzceļa stacija”
302.26. 627.zīme “Jūras pasažieru stacija”
302.27. 628.zīme “Prāmis”
302.28. 629.zīme “Kravas osta”
302.29. 630.zīme “Informācijas bloks”. Zīme norāda, ka vairāki zīmē attēlotie objekti atrodas vienuviet
302.30. 631.zīme “Ievērojama vieta”. Norāda vietu, kur pie ceļa atrodas tūrisma objekts
302.31. 632.zīme “Ugunsdzēšamais aparāts”. Norāda vietu tunelī, kur atrodas ugunsdzēšamais aparāts
302.32. 633.zīme “Avārijas tālrunis”. Norāda vietu tunelī, kur atrodas tālrunis, pa kuru var izsaukt glābšanas dienestu

303. Ar 613. vai 614.zīmi apzīmētajās vietās var novietot arī

automobiļus vasarnīcas.

304. Servisa zīmju apakšdaļā var būt norādīti attālumi un virzieni no

zīmes uzstādīšanas vietas līdz attiecīgajam objektam, kā arī attiecīgo

objektu nosaukumi.

27.7. Virzienu rādītāji un informācijas zīmes

305. Virzienu rādītāji un informācijas zīmes ir šādas:

305.1. 701. un 702.zīme “Iepriekšējs virzienu rādītājs”. Uz zīmes norādīti braukšanas virzieni uz apdzīvotām vietām un citiem objektiem. Uz 701. un 702.zīmes var būt attēloti simboli, piktogrammas un citas zīmes, kas informē par ceļu satiksmes īpatnībām. Zīmes apakšdaļā norādīts attālums no zīmes uzstādīšanas vietas līdz krustojumam vai bremzēšanas joslas sākumam
305.2. 703.zīme “Virzienu rādītājs”. Braukšanas virzieni un attālumi (km) līdz apdzīvotām vietām un citiem objektiem
305.3. 704. un 705.zīme “Virziena rādītājs”. Braukšanas virziens un attālums (km) līdz apdzīvotai vietai vai citam objektam
305.4. 706.zīme “Virziena rādītājs”. Braukšanas virziens un attālums (km) līdz lidostai (zīme ar zilu fonu), tūrisma objektam (zīme ar brūnu fonu) vai braukšanas virziens uz viensētu (zīme ar pelēku fonu)
305.5. 707.zīme “Attālumu rādītājs”. Attālumi (km) līdz maršrutā esošo apdzīvoto vietu centriem
305.6. 708.zīme “Ūdensšķēršļa nosaukums”. Tās upes, kanāla, ezera u.tml. ūdensšķēršļa nosaukums, kuru šķērso ceļš
305.7. 709.zīme “Braukšanas shēma”. Braukšanas maršruts, ja krustojumā aizliegti atsevišķi manevri vai atļautie braukšanas virzieni sarežģītā krustojumā
305.8. 710.zīme “Strupceļš”. Ceļš, pa kuru nav iespējams caurbraukt
305.9. 711. un 712.zīme “Iepriekšējs virziena rādītājs strupceļam”
305.10. 713. un 714.zīme “Joslas sākums”. Bremzēšanas, augšupceļa u.tml. joslas sākums
305.11. 715. un 716.zīme “Joslas beigas”. Ieskrējiena, augšupceļa u.tml. joslas beigas
305.12. 717., 718. un 719.zīme “Braukšanas virzieni joslās”. Joslu skaits katrā virzienā ceļa posmā un braukšanas virzieni katrā joslā
305.13. 720. un 721.zīme “Joslas piekļaušanās pamatjoslām”. Vienas vai vairāku joslu piekļaušanās pamatjoslām ceļa pārvadu tuvumā
305.14. 722.zīme “Apgriešanās vieta”. Ceļa posmā starp krustojumiem norāda vietu vai pārtraukumu sadalošajā joslā, kur atļauta apgriešanās braukšanai pretējā virzienā. Nogriezties pa kreisi aizliegts
305.15. 723.zīme “Satiksmes ierobežojumi Latvijā”. Informē Latvijā iebraucošos par braukšanas ātruma vispārējiem ierobežojumiem un dienas gaitas vai tuvās gaismas lukturu lietošanu
305.16. 724.zīme “Ieteicamais ātrums”. Ātrums, ar kādu ieteicams braukt turpmākajā ceļa posmā. Zīme ir spēkā līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja 724.zīme lietota kopā ar brīdinājuma zīmi, tās darbības zonu nosaka bīstamā posma garums
305.17. 725., 726. un 727.zīme “Kravas automobiļu braukšanas virziens”. Ieteicamais braukšanas virziens kravas automobiļiem, to sastāviem un traktortehnikai, ja krustojumā tiem aizliegts braukt vienā no iespējamiem virzieniem
305.18. 728.zīme “Gājēju apakšzemes vai virszemes pāreja”
305.19. 729.zīme “Apbraukšanas ceļa shēma”. Uz laiku ceļu satiksmei slēgta ceļa posma apbraukšanas maršruts
305.20. 730., 731. un 732.zīme “Apbraukšanas ceļa virziens”. Apbraukšanas virziens ceļa posmam, kurā ceļu satiksme uz laiku slēgta vai ierobežota
305.21. 733.zīme “Apbraukšanas ceļa beigas”
305.22. 734., 734.A un 735.zīme “Iepriekšējs norādītājs pārkārtoties”. Uz laiku ceļu satiksmei slēgta brauktuves posma vai braukšanas joslas apbraukšanas virziens
305.23. 736.zīme “Kilometru rādītājs”. Attālums (km) no ceļa sākuma
305.24. 737.zīme “Ceļa numurs”. Zīme ar zaļu fonu un numurs, kas piešķirts attiecīgajam Eiropas autoceļu (maģistrāļu) sistēmas ceļam (maršrutam)
305.25. 738.zīme “Ceļa numurs”. Zīme ar sarkanu fonu un numurs, kas piešķirts attiecīgajam Latvijas galvenajam valsts autoceļam
305.26. 739.zīme “Ceļa numurs”. Zīme ar zilu fonu un numurs, kas piešķirts attiecīgajam Latvijas 1.šķiras valsts autoceļam
305.27. 740., 741. un 742.zīme “Ceļa numurs un virziens”. Zīmes fons norāda ceļa piederību pie attiecīgas šķiras autoceļa
305.28. 743.zīme “Maiņvirziena satiksme”. Tāda ceļa posma sākums, uz kura vienā vai vairākās joslās ceļu satiksmes virziens var mainīties uz pretējo
305.29. 744.zīme “Maiņvirziena satiksmes beigas”. Tāda ceļa posma beigas, uz kura vienā vai vairākās joslās ceļu satiksmes virziens var mainīties uz pretējo
305.30. 745.zīme “Izbraukšana uz ceļa, kur organizēta maiņvirziena satiksme”. Izbraukšana uz ceļa, uz kura vienā vai vairākās joslās ceļu satiksmes virziens var mainīties uz pretējo
305.31. 746.zīme “Valsts nosaukums”
305.32. 747.zīme “Administratīvi teritoriālās vienības nosaukums”
305.33. 748.zīme “Tūrisma objektu teritorija”. Iebraukšana teritorijā, kur atrodas daudzi savstarpēji tuvu esoši tūrisma objekti
305.34. 749.zīme “Avārijas izeja”. Norāda vietu tunelī, kur atrodas avārijas izeja
305.35. 750.zīme “Avārijas izejas virziens”. Norāda virzienu tunelī, kādā jādodas uz avārijas izeju, kā arī attālumu līdz tai

306. 701., 702., 703., 704. un 705.zīmes (ja tā uzstādīta apdzīvotā vietā) zilais fons nozīmē, ka norādītais objekts atrodas ārpus attiecīgās apdzīvotās vietas, bet baltais fons -, ka norādītais objekts atrodas attiecīgajā apdzīvotajā vietā

27.8. Papildzīmes

307. Papildzīmes tiek lietotas kopā ar citām zīmēm un precizē vai ierobežo attiecīgo zīmju darbību. Papildzīmes ir šādas:

307.1. 801.papildzīme “Attālums līdz objektam”. Norāda attālumu no zīmes līdz ceļa bīstamā posma sākumam vai attiecīgā ceļu satiksmes ierobežojuma ieviešanas vietai
307.2. 802.papildzīme “Attālums līdz objektam”. Norāda attālumu no 206.zīmes līdz krustojumam, ja tieši pirms krustojuma uzstādīta 207.zīme
307.3. 803.papildzīme “Darbības zona”. Norāda garumu ceļa bīstamajam posmam, kas apzīmēts ar brīdinājuma zīmēm, vai aizlieguma zīmes darbības zonu, kā arī 532., 533. un 724.zīmes darbības zonu
307.4. 804., 805. un 806.papildzīme “Darbības zona”. Norāda 326., 327., 328. un 329.zīmes darbības virzienu un zonu, ja apstāšanās vai stāvēšana gar laukuma vienu pusi, ēkas fasādi u.tml. ir aizliegta. Ar 804. un 806.papildzīmi norāda arī attālumu līdz objektam, kas ir apzīmēts ar 532. vai 533.zīmi, bet ar 805.papildzīmi – 532. un 533.zīmes darbības zonu, ja tās ir uzstādītas paralēli stāvvietas malai
307.5. 807.papildzīme “Darbības zona”. Informē vadītāju, ka viņš atrodas 326., 327., 328. vai 329.zīmes darbības zonā
307.6. 808.papildzīme “Darbības zona”. Norāda 326., 327., 328. un 329.zīmes darbības zonas beigas
307.7. 809.papildzīme “Darbības virziens”
307.8. 810.papildzīme “Darbības virzieni”
307.9. 811.papildzīme “Darbības virziens”
307.10. 812.papildzīme “Braukšanas josla”. Norāda braukšanas joslu vai tramvaja sliežu ceļa klātni, uz kuru attiecas zīmes darbība. Ja 812.papildzīme uzstādīta kopā ar aizlieguma zīmi, tad noteiktais aizliegums ir spēkā līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes

307.11. 813., 814., 815., 816., 817., 818. un 819.papildzīme “Transportlīdzekļa veids”. Norāda transportlīdzekļa veidu, uz kuru attiecas zīmes darbība. 813.papildzīme attiecas uz kravas automobiļiem (arī uz kravas automobiļiem ar piekabēm (puspiekabēm)), kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t. 815.papildzīme attiecas uz vieglajiem automobiļiem (arī uz vieglajiem automobiļiem ar piekabēm), kā arī uz kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 t. 818.papildzīme attiecas uz motocikliem, tricikliem un kvadricikliem. 819.papildzīme attiecas uz velosipēdiem un mopēdiem
307.12. 820.papildzīme “Darbdienās”
307.13. 821.papildzīme “Sestdienās, svētdienās un svētku dienās”
307.14. 822.papildzīme “Darbības laiks”. Norāda diennakts laiku, kurā zīme darbojas
307.15. 823. un 824.papildzīme “Darbības laiks”. Norāda dienas un diennakts laiku, kurā zīme darbojas
307.16. 825., 826., 827., 828., 829., 830., 831. un 832.papildzīme “Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā”. 827., 828., 829., 830., 831. un 832.papildzīme norāda vieglo automobiļu bez piekabēm, motociklu, triciklu un kvadriciklu novietojuma veidu stāvvietā pie ietves vai uzbraucot uz tās, bet 825. un 826.papildzīme – arī vieglo automobiļu ar piekabēm novietojuma veidu stāvvietā pie ietves vai uzbraucot uz tās
307.17. 833.papildzīme “Stāvēšanas ilgums”. Šo papildzīmi lieto kopā ar 532.zīmi. Vadītājam, kurš novietojis automobili ar šīm zīmēm apzīmētajā stāvvietā, automobiļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto informācija par laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā
307.18. 834.papildzīme “Automobiļu apskates vieta”. Norāda, ka ir ierīkota estakāde vai remontbedre automobiļu apskatei
307.19. 835.papildzīme “Pilnas masas ierobežojums”. Norāda, ka zīme attiecas tikai uz transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par papildzīmē norādīto
307.20. 836.papildzīme “Neredzīgi gājēji”. Norāda, ka gājēju pāreju izmanto arī neredzīgi gājēji
307.21. 837.papildzīme “Invalīdiem”. Norāda, ka 532.zīme attiecas tikai uz automobiļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti
307.22. 838.papildzīme “Mitrs segums”. Norāda, ka zīme attiecas uz laikposmu, kad brauktuves segums ir mitrs
307.23. 839.papildzīme “Slidens segums”. Norāda, ka priekšā ir slidens ceļa posms, kurš klāts ar sniegu vai ledu
307.24. 840.papildzīme “Galvenā ceļa virziens”. Norāda galvenā ceļa virzienu krustojumā
307.25. 841.papildzīme “Strādā autoevakuators”. Papildzīmi uzstāda kopā ar 326., 327., 328. un 329.zīmi, kā arī bez tās vietās, kur stāvošie automobiļi traucē iebraukt vai izbraukt no pagalmiem u.tml. vietām
307.26. 842.papildzīme “Pārējā papildinformācija”. Norāda informāciju, ko nesatur pārējās papildzīmes (atceļ apstāšanās un stāvēšanas aizliegumu 326., 327., 328. un 329.zīmes darbības zonā transportlīdzekļiem ar speciālām atļaujām (vadītājam automobiļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto atļauja), norāda laikposmu, kurā atļauts iekraut un izkraut kravu), norāda informāciju par velosipēdu satiksmes organizācijas īpatnībām (vienvirziena, divvirzienu satiksme, satiksme uz vienvirziena ceļa pretēji kopējai transportlīdzekļu plūsmai u.c.) vai velosipēdu braukšanas maršrutus (uz zaļa vai zila fona) u.tml.)
307.27. 843.papildzīme “Nelīdzens ceļš (slieksnis)”. Norāda, ka gājēju pāreja ierīkota uz mākslīga paaugstinājuma braukšanas ātruma samazināšanai
307.28. 844.papildzīme “Maksas stāvvietas darbības laiks”. Norāda, ka ar 532.zīmi apzīmēta stāvvieta noteiktu laiku tiek lietota kā maksas stāvvieta, bet pārējā laikā tā ir bezmaksas
307.29. 845.papildzīme “Izslēgt motoru”. Norāda, ka stāvvietā aizliegts stāvēt ar ieslēgtu motoru
307.30. 846.papildzīme “Fotoradars”. Norāda, ka uz ceļa var būt uzstādīts fotoradars vai videoradars

308. 809., 810. un 811.papildzīme norāda pirms krustojuma uzstādīto zīmju darbības virzienus vai braukšanas virzienu uz stāvvietu, kas apzīmēta ar 532. vai 533.zīmi un atrodas ceļa tiešā tuvumā.

309. 820. un 821.papildzīme norāda dienas, kurās zīme ir spēkā.

310. Papildzīmes piestiprina tieši zem zīmes, uz kuru tās attiecas, izņemot 841. vai 846.papildzīmi, ja tā uzstādīta bez pamatzīmes. Ja zīmes novietotas virs brauktuves, nomales vai ietves, 807., 808. un 840.papildzīme var būt piestiprināta blakus zīmei.

Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
online free course
download intex firmware
Download WordPress Themes Free
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=

DBS PARTNERI