29. Noslēguma jautājumi

319. Noteikumu 208.punkts attiecībā uz to, ka atļaujas netiek izsniegtas dalāmu kravu pārvadājumiem ar kokvedējiem, kuru gabarīti pārsniedz šo noteikumu 3.pielikumā noteiktos lielumus, un 248.3.apakšpunkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

 

320. Noteikumu 245.1.apakšpunkts stājas spēka ar 2005.gada 1.janvāri.

 

322. Noteikumu 270.1 punkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri. Līdz 2005.gada 31.decembrim 532.zīme attiecas arī uz automobiļiem, kas apzīmēti ar vadītāja invalīda pazīšanas zīmi.

 

323. Noteikumu 288.6.apakšpunkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri. Līdz 2005.gada 31.decembrim maršruta taksometru vadītājiem 326.zīmes darbības zonā atļauts izlaist un uzņemt pasažierus.

 

324. Līdz 2004.gada 1.jūlijam Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtās velosipēda (mopēda) vadītāja apliecības mopēdu vadīšanai ir derīgas līdz 2005.gada 1.jūlijam.

 

325. Ceļa īpašnieki (valdītāji) līdz 2006.gada 1.janvārim nomaina ceļa zīmes atbilstoši valsts standarta LVS 77:2002 prasībām.

 

326. Līdz pilnīgai ceļa zīmju ieviešanai atbilstoši valsts standarta LVS77:2002 “Ceļa zīmes” prasībām un ceļa apzīmējumu ieviešanai atbilstoši šo noteikumu prasībām ir spēkā arī ceļa zīmes, kas atbilst valsts standarta LVS77:1996 “Ceļa zīmes” prasībām, un ceļa apzīmējumi, kas atbilst valsts standarta LVS85:1997 “Ceļa apzīmējumi” prasībām.

 

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.441 redakcijā)

327. Normatīvie akti, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.15 “Ceļu satiksmes noteikumi”, piemērojami tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.jūlijam.

 

328. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumus Nr.15 “Ceļu satiksmes noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 1999, 19.nr.; 2001, 93., 162.nr.; 2002, 107.nr.).

 

329. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.jūliju.

 

330. Noteikumu 259.punkts zaudē spēku ar 2005.gada 31.decembri.

Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
free download udemy paid course
download lenevo firmware
Download WordPress Themes Free
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=

DBS PARTNERI