3. pielikums. Pieļaujamie transportlīdzekļu (transportlīdzekļu sastāvu) gabarīti (ar kravu vai bez tās), faktiskā masa un ass slodze

1.

Garums:

1.1.

mehāniskajiem transportlīdzekļiem (izņemot autobusus)

12 m

1.2.

piekabēm

12 m

1.3.

transportlīdzekļu sastāviem, kas sastāv no automobiļa ar puspiekabi

16,50 m

1.4.

transportlīdzekļu sastāviem, kas sastāv no automobiļa ar piekabi

18,75 m

1.5.

posmainajiem autobusiem

18,75 m

1.6.

divasu autobusiem

13,50 m

1.7.

autobusiem, kam ir vairāk nekā divas asis

15,00 m

1.8. transportlīdzekļu sastāviem, kas sastāv no autobusa ar piekabi 18,75 m

1.9.

transportlīdzekļu sastāviem, kas sastāv no traktortehnikas un divām piekabēm

18,75 m

2.

Platums:

2.1.

visiem transportlīdzekļiem

2,55 m

2.2.

transportlīdzekļiem ar izotermisko virsbūvi

2,60 m

3.

Augstums

4 m

4.

Transportlīdzeklim vai transportlīdzekļu sastāvam jāapgriežas riņķveida joslas robežās, kuras ārējais rādiuss ir 12,50 m, bet iekšējais rādiuss – 5,30 m.

5.

Attālums horizontālā plaknē no puspiekabes atbalsta – sakabes ierīces ass līdz puspiekabes aizmugurei

12 m

6.

Attālums paralēli transportlīdzekļu sastāva ar piekabi garenasij no automobiļa kravas telpas vistālāk uz priekšu izvirzītā punkta līdz piekabes vistālāk uz aizmuguri izvirzītajam punktam, atņemot attālumu no automobiļa aizmugures līdz piekabes priekšai

15,65 m

7.

Attālums paralēli transportlīdzekļu sastāva ar piekabi garenasij no automobiļa kravas telpas vistālāk uz priekšu izvirzītā punkta līdz piekabes vistālāk uz aizmuguri izvirzītajam punktam

16,40 m

8.

Faktiskā masa:

8.1.

divasu piekabēm

18 t

8.2.

trīsasu piekabēm

24 t

8.3.

transportlīdzekļu sastāviem ar piekabi, kas sastāv no divasu automobiļa un divasu piekabes

36 t

8.4.

transportlīdzekļu sastāviem ar piekabi, kas sastāv no divasu automobiļa un trīsasu vai vairākasu piekabes vai trīsasu automobiļa un divasu vai vairākasu piekabes

40 t

8.5.

transportlīdzekļu sastāviem ar puspiekabi, kas sastāv no divasu vilcēja un trīsasu puspiekabes vai trīsasu vilcēja un divasu vai trīsasu puspiekabes

40 t

8.5.1 transportlīdzekļu sastāviem, kas sastāv no traktortehnikas un divām divasu vai trīsasu piekabēm 40 t

8.6.

transportlīdzekļu sastāviem ar puspiekabi, kas sastāv no trīsasu vilcēja un divasu vai trīsasu puspiekabes, kuri ved 40 pēdu (12,2 m) ISO konteineru

44 t

8.7.

transportlīdzekļu sastāviem ar puspiekabi, kas sastāv no divasu vilcēja un divasu puspiekabes:

 

8.7.1.

ja puspiekabes starpasu attālums ir 1,3 m un lielāks, bet nepārsniedz 1,8 m

36 t

8.7.2.

ja puspiekabes starpasu attālums ir lielāks par 1,8 m

36 t

8.7.3.

ja vilcēja faktiskā masa ir 18 t un puspiekabes, kuras starpasu attālums ir lielāks par 1,8 m, faktiskā masa ir 20 t, un ja dzenošajam tiltam ir dubultriteņi un pneimatisks vai tam pielīdzināms atsperojums

38 t

8.8.

divasu automobiļiem

18 t

8.9.

trīsasu automobiļiem

25 t

 

ja trīsasu automobiļa dzenošajam tiltam ir dubultriteņi un pneimatisks vai tam pielīdzināms atsperojums vai katram no dzenošajiem tiltiem ir dubultriteņi un ass slodze nepārsniedz 9,5 t

26 t

8.10.

četrasu automobiļiem ar diviem stūrējamiem tiltiem, ja tā dzenošajam tiltam ir dubultriteņi un pneimatisks vai tam pielīdzināms atsperojums vai katram no dzenošajiem tiltiem ir dubultriteņi un ass slodze nepārsniedz 9,5 t

32 t

8.11.

trīsasu posmainajiem autobusiem

28 t

9.

Vienass tilta slodze:

9.1.

dzītajam tiltam bez dubultriteņiem

10 t

9.2.

dzītajam tiltam ar dubultriteņiem

10 t

9.3.

dzenošajam tiltam

11,5 t

10.

Divasu tilta asu slodzes summa:

10.1.

mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ja starpasu attālums ir:

 

10.1.1.

mazāks par 1 m

11,5 t

10.1.2.

1 m un lielāks, bet mazāks par 1,3 m

16 t

10.1.3.

1,3 m un lielāks, bet mazāks par 1,8 m

18 t

10.1.4.

1,3 m un lielāks, bet mazāks par 1,8 m un ja dzenošajai asij ir dubultriteņi un pneimatisks vai tam pielīdzināms atsperojums vai ja abām dzenošajām asīm ir dubultriteņi un katras ass slodze nepārsniedz 9,5 t

19 t

10.2.

piekabēm (puspiekabēm), ja starpasu attālums ir:

 

10.2.1.

mazāks par 1 m

11 t

10.2.2.

1 m un lielāks, bet mazāks par 1,3 m

16 t

10.2.3.

1,3 m un lielāks, bet mazāks par 1,8 m

18 t

10.2.4.

1,8 m un lielāks

20 t

11.

Trīsasu tilta asu slodzes summa piekabēm (puspiekabēm), ja starpasu attālums:

11.1.

nepārsniedz 1,3 m

21 t

11.2.

lielāks par 1,3 m, bet nepārsniedz 1,4 m

24 t

12.

Transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) dzenošās (-o) ass (-u) slodze nedrīkst būt mazāka par 25 % no kopējās transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) faktiskās masas.

13.

Transportlīdzekļu sastāviem ar piekabi attālums starp vilcēja pakaļējo asi un piekabes priekšējo asi nedrīkst būt mazāks par 3,00 m.

14.

Četrasu mehāniskā transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamā masa tonnās nedrīkst būt lielāka par pieciem attālumiem metros starp tā priekšējo un pakaļējo asi.

15.

Attālums horizontālā plaknē starp puspiekabes atbalsta – sakabes ierīces asi un jebkuru punktu puspiekabes priekšpusē nedrīkst pārsniegt 2,04 m.

16.

Stāvošam autobusam uz zemes ar svītru atzīmē horizontālu sāna vertikālās pieskarplaknes projekciju, kas atrodas šī pielikuma 4.punkta minētā riņķa ārmalas pusē (posmaina autobusa gadījumā abām tā daļām jālīdzinās pēc šīs svītras). Kad autobuss, kas sācis braukt taisnā virzienā, iebrauc šī pielikuma 4.punktā minētajā riņķa joslā, neviena tā daļa nedrīkst izvirzīties ārpus minētās vertikālās plaknes projekcijas vairāk nekā par 0,6 m.

17.

Šī pielikuma 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4.apakšpunktā, kā arī 3.punktā minētās prasības uz autovedējiem attiecas, tiem ceļu satiksmē piedaloties bez kravas.

Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
free download udemy paid course
download huawei firmware
Download WordPress Themes
free download udemy course

DBS PARTNERI