18. Transportlīdzekļu vilkšana

192. Mehāniskos transportlīdzekļus atļauts vilkt:

192.1. izmantojot lokano vai cieto sakabi;

192.2. daļēji novietojot velkamo mehānisko transportlīdzekli uz velkošā transportlīdzekļa (kravas kastē vai uz speciālas atbalstierīces).

 

193. Velkot ar cieto vai lokano sakabi, pie velkamā mehāniskā transportlīdzekļa stūres jābūt transportlīdzekļa vadītājam, izņemot gadījumu, kad cietās sakabes konstrukcija nodrošina velkamā mehāniskā transportlīdzekļa vadāmību.

 

194. Cietajai sakabei starp velkošo un velkamo mehānisko transportlīdzekli jānodrošina attālums, kas nepārsniedz 4 m, bet lokanajai sakabei šim attālumam jābūt no 4 līdz 6 m. Lokanajai sakabei jābūt apzīmētai tā, lai citi ceļu satiksmes dalībnieki to varētu laikus pamanīt.

 

194.1 Traktortehnikai ar pilnu masu virs 4000 kg atļauts vilkt divas ar darba bremzēm aprīkotas divasu vai trīsasu piekabes laikposmā no 1.aprīļa līdz 1.oktobrim, bet laikposmā no 1.oktobra līdz 1.novembrim – tikai diennakts gaišajā laikā.

 

195. Aizliegts vilkt:

195.1. vairāk par vienu mehānisko transportlīdzekli;

195.2. mehānisko transportlīdzekli, kuram ir bojāta stūres iekārta (atļauts vilkt, to daļēji novietojot uz velkošā transportlīdzekļa);

195.3. ja mehāniskajam transportlīdzeklim, kuram ir bojātas darba bremzes, faktiskā masa ir lielāka par pusi no velkošā mehāniskā transportlīdzekļa faktiskās masas;

195.4. ar lokano sakabi, ja ir bojāta vai nedarbojas velkamā mehāniskā transportlīdzekļa darba bremžu sistēma;

195.5. ar lokano sakabi atkalas laikā;

195.6. ar motociklu bez blakusvāģa, izņemot gadījumu, kad to paredzējis motocikla izgatavotājs un kad motocikls bez blakusvāģa velk speciāli šim nolūkam paredzētu piekabi;

195.7. velosipēdu vai mopēdu, kā arī motociklu bez blakusvāģa;

195.9. vairāk par vienu piekabi, izņemot šo noteikumu 194.1 punktā minēto gadījumu;

195.10. piekabi, kuras masa pārsniedz vilcēja izgatavotāja noteikto vilkšanai paredzētās piekabes masu;

195.11. diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos – šo noteikumu 249.punktāminēto tehnoloģisko agregātu – piekabi;

195.12. traktortehnikas piekabi ar automobili.

196. Velkot ar lokano vai cieto sakabi, aizliegts vest pasažierus ārpus kabīnes velkamajā speciāliem darbiem paredzētajā kravas automobilī, kura furgona tipa kravas telpā ir ierīkotas pasažieru sēdvietas, kā arī velkamajā autobusā vai trolejbusā. Ja velkamais automobilis ir daļēji novietots uz velkošā mehāniskā transportlīdzekļa, pasažieriem atļauts atrasties tikai velkošā mehāniskā transportlīdzekļa kabīnē.
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
udemy course download free
download coolpad firmware
Premium WordPress Themes Download
udemy paid course free download

DBS PARTNERI