Regularitātes rallijs – kas un kā

Regularitātes rallijs, angliski saukts par TSD rally (time-speed-distance), ir autosporta disciplīna ar mērķi distanci veikt pēc iepriekš sagatavota maršruta ar noteiktu vidējo ātrumu un iekļaujoties noteiktā laikā. Šo īpašību dēļ tas tiek dēvēts par stūrmaņu ralliju, jo tieši viņiem ir vislielākais darbs, lai sarēķinātu laikus un braucot regulētu pilotu, un posmu veiktu ideālajā laikā.

Priekšrocības salīdzinot ar “ātruma ralliju” ir tādas, ka šajā disciplīnā var piedalīties arī ar ielas automašīnām, nav nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi un līdz ar to tas ir pieejams plašākai publikai. Šādi regularitātes ralliji ir ļoti populāri arī klasisko auto pasākumu ietvaros.

Laika aprēķins. Pirms sacensību starta dalībnieki saņem maršruta leģendas un vidējos ātrumus. Ņemot vērā attālumu un ātrumu, tiem ir jāsarēķina ideālo laiku. Tas notiek sekojošā secībā:

Dotais ātrums km/h ir jāpārvērš m/s (km/h / 3600 ⨉ 1000)
Doto attālumu kilometros starp orientieriem jāpārrēķina metros (0,3 km = 300 m)
Laiku iegūst, attālumu metros dalot ar metriem sekundē (300 m / 12,5 m/s = 24 s)
Katram nākamajam punktam jāpieskaita iepriekšējā (punkta) laiku
Laiku starp orientieriem skaita ar sekundes desmitdaļām, bet rezultātā jāņem vērā tikai pilnās sekundes (1 min. 37,6 s = 1 min. 37 s)
Jāņem arī vērā, ka vidējais ātrums distancē var mainīties. Tādā gadījumā noderīgāk būtu sagatavot Excel tabulu ar formulām, kurā veikt aprēķinus.

Soda punkti pienākas par katru kavēto vai apsteigto sekundi vai sekundes desmitdaļu  (atkarībā no nolikuma), salīdzinot ar ideālo laiku.

Leģendas lasīšana

Stūrmanim nepārtraukti ir jākomunicē ar pilotu – ir jāsaka kur braukt, cik ātri braukt un cik sekundes esat par ātru vai par vēlu. Ja leģendā starp orientieriem distance ir lielāka, tad laikus ieteicams sarēķināt ik pa 200 m – tas atvieglos stūrmaņa darbu maršruta laikā, kad būs jākontrolē laiku. Katrā orientierī stūrmanim vēlams pateikt:

kāds ir attālums līdz nākamajam leģendas punktam;
kāda ir orientiera konfigurācija – kur jāgriežas, kāds izskatās, kādi orientieri;
obligāti jāsaka, kad mainās vidējais ātrums;
cikos jābūt nākamajā punktā;
vai iepriekšējā orientierī bija laikā, kavēja vai apsteidza;
cik aptuveni varētu rādīt odometrs nākamajā orientierī;
kādu vajadzētu ievērot ātrumu spidometrā, lai ievērotu vidējo ātrumu.
Kā vēl viens sarežģītības līmenis ir sinhronā regularitāte. Tas nozīmē, ka vienu posmu dalībniekiem ir jāveic divas reizes – pirmo reizi pēc sarēķinātā ideālā laika, bet otro reizi – tieši tāpat kā pirmo. Līdz ar to soda punkti pirmajā reizē tiek skaitīti par katru kavēto vai apsteigto sekundi vai sekundes desmitdaļu, salīdzinot ar ideālo laiku, bet otrajā braucienā soda punkti tiek skaitīti par katru kavēto vai apsteigto sekundi vai sekundes desmitdaļu, salīdzinot ar pirmā brauciena laiku. Šādā formātā stūrmanim ir svarīgi pirmajā braucienā piefiksēt savus reālos laikus, lai otrajā braucienā izvairītos no liekām soda sekundēm.

Lietas, kas nepieciešamas, lai piedalītos regularitātes rallijā:

automašīna ar atļauju piedalīties ceļu satiksmē un derīgu OCTA;
vismaz divi cilvēki automašīnā (pilots un stūrmanis);
rakstāmpiederumi;
kalkulators, dators vai viedierīce laiku aprēķināšanai;
strādājošs odometrs (der arī GPS odometrs viedtālrunī vai planšetē);
Veiksmīgus startus un finišus!