miles® Ekorallijs 2019 NOLIKUMS

 miles® Ekorallijs 2019

NOLIKUMS

Brauciens notiek atbilstoši Ceļu Satiksmes Noteikumiem un šī Nolikuma prasībām. Tā mērķis ir veicināt ekonomisku un ekoloģisku braukšanu, aktīvu un piedzīvojumiem bagātu Latvijas ceļu un dabas izzināšanu, izmantojot orientēšanās elementus – objektu meklēšanu dabā. Brauciena laikā dalībniekiem jāievēro Ceļu Satiksmes Noteikumu (turpmāk tekstā CSN), Ceļa likuma un citu normatīvo aktu prasības.

1. Pasākuma laiks un vieta

1.1. Brauciens notiks 2019. gada 13. jūlijā. Maršruts izveidots pa valsts koplietošanas ceļiem (automašīnām) un noteiktā kontrolpunktu atrašanā ārpus ceļa (dalībniekiem). Brauciena starts Circle K Ādaži plkst. 10:00 (adrese: Cirkle K Ādaži, Ādaži, Vidlauku iela 1, Stapriņi, Ādažu novads); finišs Circle K SAULKRASTI 2 “Kurši”, Saulkrastu pagasts, LV-2160.

1.2. Maršrutā var būt iekļauti dažādi kategoriju ceļ Visi ir piemēroti braukšanai un braucot pa tiem ir spēkā OCTA un KASKO līgumu noteikumi. Brauciena laikā ceļi netiek slēgti publiskai satiksmei.

1.3. Atkarībā no dalībnieku skaita var tikt izmainīts pirmās automašīnas starta/finiša laiks un intervāls, par visām izmaiņām tiks ziņots uzņēmumu interneta mājas lapās un dalībnieku sapulcē.

Pasākuma norise:

Sestdiena, 13.jūlijs

9:00          piešķirto numuru kārtībā dalībnieku ierašanās, reģistrācija, tehniskā komisija                                     degvielas uzpilde (Circle K DUS Ādaži);

10:00         pirmās a/m starts;

12:00         pēdējās a/m starts;

15:30         pirmās a/m finiša limita laiks;

17:30         pēdējās a/m finiša limita laiks;

Rezultātu izziņošana interneta vietnē www.dbs.lv. Ekorallija rezultāti tiks nosūtīti katrai komandai elektroniski, uz reģistrēšanās formā minēto e-pasta adresi.

2. Pasākuma organizācija

 1. Pasākumu organizē SIA Drošas Braukšanas Skola un SIA “Circle K Latvia”
 2. Pasākuma informatīvo atbalstu nodrošina portāls TVNET.
 3. Pasākuma oficiālās personas:

Organizators – Valts Ceplevičs, tālr. +371 22048344;

Galvenais tiesnesis – Nauris Kalvāns

Tehniskais komisārs – Aivis Dreimanis

Dalībnieku sapulcē organizatora paziņotās izmaiņas vai papildinājumi ir oficiāls šī nolikuma papildinājums.

3. Maršruta raksturojums un nosacījumi

 1. Brauciena maršruts veidots pa Latvijas Republikas vispārējās lietošanas ceļiem maršrutā Ādaži – Sigulda – Cēsis – Valmiera – Limbaži – Saulkrasti
 2. Brauciena aptuvenais garums ap 300 km. Starta intervāls – 2 minūtes (organizators ir tiesīgs mainīt starta intervāla laiku).
 3. Dalībnieki pirms foto orientēšanās brauciena saņems divas kartes – mēroga karti ar atzīmētiem punktiem un karti ar fotogrāfijām.
 4. Dalībniekiem nokļūstot atzīmetājā punktā ir jāatrod atbilstošais objekts no fotogrāfijas un jānofotogrāfējas pie tā – attēlā jābūt redzamam vismaz vienam ekipāžas dalībniekam un objektam ir jābūt skaidri redzamam un viennozīmīgam.
 5. Par katru atrasto un nofotografēto punktu tiks atskaitīti 0,05l no kopējās patērētās degvielas.
 6. Par katru nokavēto minūti laika kontroles punktā, ekipāža saņem soda 0,1l pie kopējās patērētās degvielas.
 7. Lai ekipāžas rezultāts tiktu ieskaitīts, tai jāatrod un jānofotogrāfē vismaz 10 punkti.
 8. Maršruts nav noteikts, bet ir laikā jāierodas LKP (Laika Kontroles Punktā), kas tiks paziņots maršruta sākumā. Par katru kavētu minūti LKP pienāksies soda punkti. Priekšlaicīga ierašanās ir atļauta.

 

 1. Pasākuma oficiālie dokumenti:
  1. nolikums;
  2. reģistrācijas veidlapa;
  3. kontrolkarte;
  4. Orientēšanās maršruta leģenda
  5. starta numurs un papildus uzlīmes;
  6. dalībnieku sapulce tiek uzskatīta par oficiālu nolikuma pielikumu.
 2. Maršruta seguma raksturojums:
  asfalts vismaz – 85%, grants – 15%.
 3. Uz pasākumu jāierodas ar gandrīz pilnu degvielas tvertni, kuru pilnībā uzpildīs tehniskais komisārs Cirkle K degvielas uzpildes stacijā Cirkle K DUS Ādaži (adrese: Ādaži, Vidlauku iela 1, Stapriņi, Ādažu novads) un noblombē Šo darbību veic tehniskās komisijas laikā. Starpību, kura rodas uzpildot tvertni pilnu pirms starta, apmaksā ekipāža.
 4. Brauciena dalībniekiem pašiem jānodrošinās ar pasākumam nepieciešamajām lietām – pildspalvu, pulksteni fotokameru ar izņemamu atmiņas karti vai pieslēdzamu pie datora.
 5. Nolikuma nosacījumu izmaiņu gadījumā, dalībnieki pasākuma dienā saņems izmaiņas rakstiskā veidā. Izmaiņas neskars brauciena principiālo raksturu.

4. Dalībnieki

1. Pasākumā var piedalīties jebkura fiziska persona, kura var uzrādīt šādus dokumentus:

 1.  Atkarībā no a/m, atbilstošas kategorijas vadītāja apliecību (vismaz vienam no ekipāžas);
 2. Vismaz vienam ekipāžas dalībniekam piesakoties un pasākuma dienā ir jāuzrāda Cirkle K extra programmas vai Uzņēmuma degvielas uzpildes karte. Rīkotāji veiks pārbaudi, vai periodā no 2019.gada 1.aprīlim līdz 2019.gada 10.jūlijam ar norādītajām kartēm ir veiktas regulāras degvielas uzpildes jebkurā no Cirkle K. Rīkotāji patur tiesības atteikt dalību braucienā, ja šāda degvielas uzpilde minētajā periodā nav veikta.
 1. Dalībnieku automašīnas ekipāžā esošo personu skaits nedrīkst pārsniegt ražotāja noteikto maksimālo pasažieru skaitu un jābūt vismaz divām personām vienā ekipāžā. Visām dalībnieku sēdvietām jābūt aprīkotām ar drošības jostām, brauciena laikā dalībniekiem jābūt piesprādzē Par šī punkta pārkāpumiem organizators ir tiesīgs sodīt ekipāžu ar laika un/vai degvielas sodu, vai izslēgt no pasākuma.

 

 1. Katrs dalībnieks pilnībā atbild par savu rīcību brauciena laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem zaudējumiem.
 2. Organizators patur tiesības ierobežot maksimālo dalībnieku skaitu. Kopējais plānoto ekipāžu skaits – 70 (septiņdesmit).
 3. Par katras konkrētas ekipāžas atbilstību nolikuma prasībām lemj tiesneši, komisārs un organizators. Atteikums dalībai nav apstrī

5. Dalībnieku transporta līdzekļi

 1. Pasākumā var piedalīties ar jebkuras markas, modeļa vieglo automašīnu, kas atbilst CSN, ir derīga tehniskā apskate un spēkā esoša OCTA. OCTA polise jebkādā veidā jāuzrāda reģistrējoties (arī e-veidā).
 2. Automašīnai jābūt nokomplektētai atbilstoši CSN prasībām; a/m jābūt aptieciņai, avārijas apstāšanās zīmei, ugunsdzēšamajam aparātam, kā arī košai/atstarojošai veste katram ekipāžas dalībniekiem. Ekipējumam un kravai ir jābūt nostiprinātiem.
 3. Dalībnieku automašīnās brauciena laikā jābūt vismaz vienam mobilajam telefonam darba kārtībā, kura numurs un operators obligāti jāuzrāda reģistrācijas veidlapā.
 4. Brauciena laikā drīkst izmantot ne vairāk kā vienu nepilnā apjoma rezerves riteni.

6. Reģistrācija pasākumam

 1. Dalībniekiem jāreģistrējas portālā TVNET vai dbs.lv no 1. jūlija līdz 10. jūlija plkst. 20:00.
 2. Pasākuma dalībnieki tiks noteikti izlozes kārtībā, to vārdi tiks paziņoti 11. jūlijā līdz plkst. 15:00, katram dalībnieks uz savu e-pasta adresi nosūtot apstiprinājumu dalībai pasākumā, kā arī tiks publicēti portālā TVNET
 3. Apstiprinātajiem dalībniekiem jāsamaksā dalības maksa 10 EUR apmērā uz norādīto bankas kontu:
  SIA “Drošas Braukšanas Skola”
  Adrese: Kalnciema iela 37, Rīga, LV-1046
  Reģ. nr. 40003732540
  Banka: Swedbank AS
  Kods: HABA LV22
  LV41HABA0551037306255
 4. Pasākuma dienā, 13.jūlijā dalībnieki (pilots un stūrmanis) ar savu parakstu Reģistrācijas veidlapā apliecina, ka ir iepazinušies ar ekorallija brauciena „Miles Ekorallijs 2019” Nolikumu un apņemas to pildīt.
 5. Par 6.3. punkta neievērošanu, ētikas pārkāpumiem, kā arī par nesportisku rīcību, transporta līdzekļa vai ekipāžas dalībnieku neatbilstību CSN (piemēram, aizdomām par alkohola, narkotiku vai citu apreibinošu vielu lietošanu) nekavējoties tiek diskvalificēti jebkurā brauciena norises brīdī.

7. Starta numuri

 1. Starta numuri tiek piešķirti pēc sadalījuma pa a/m grupām (sk. 10.2. punktu) un tiek paziņoti dalībniekiem elektroniski vai apskatāmi dalībnieku sarakstā dbs.lv mājas lapā un portālā TVNET. Numuri jālīmē uz a/m priekšējo stiklu labajā pusē.
 2. Pasākuma organizatori nodrošina katru ekipāžu ar starta numuru, kontrolkarti reģistrācijas laikā.
 3. Dalībnieki startē secīgi, numuru pieaugšanas kārtībā.
 4. Par starta numura pazaudēšanu – paredzēta diskvalifikācija.

8. Dokumentu pārbaude, tehniskā komisija.

 1. Dokumentu pārbaudi un citu formalitāšu kārtošanu veic dalībnieku reģistrācijas un tehniskās komisijas laikā. Pēc reģistrācijas laika beigām dokumentu pieņemšana vairs netiek veikta.
 2. Tehnisko pārbaudi veic tehniskās komisijas laikā, secīgi pārbaudot automašīnas pēc to starta numuriem.

Ekipāža ar starta nr. 1. ierodas uz reģistrāciju, tehnisko komisiju un d/v uzpildi plkst. 9:00, starts 10:00; nr. 2 – reģistrācija, tehn. kom., uzpilde 9:02, starts 10:02; nr. 3 – reģistrācija, tehn. kom., uzpilde 9:04, starts 10:04; utt.

 1. Ja gadījumā pārbaudes laikā atklāto tehnisko defektu nevar novērst uz vietas, par transporta līdzekļa piedalīšanos braucienā lemj tehniskais komisārs kopā ar organizatoru un galveno tiesnesi.
 2. Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ automašīna nevar startēt starta sarakstā noteiktajā secībā, automašīna dodas trasē aiz visiem startējošajiem ar galvenā tiesneša noteiktu minūšu intervālu.
 3. Automašīnas, kuras nebūs izgājušas tehnisko komisiju, braucienam nepielaiž.

9. Reklāma uz a/m

 1. Dalībniekiem ir tiesības izvietot uz savas automašīnas reklāmas uzlī Taču tās nedrīkst būt pretrunā ar morāles normām, aizsegt organizatora kontroles uzlīmes un numurus, kā arī brauciena organizatoru reklāmas. Rīkotāji patur tiesības aizliegt ekipāžām uz automašīnām izvietot reklāmas, kas ir tiešā konkurencē ar rīkotājiem.
 2. Sods par atteikšanos no brauciena organizatoru reklāmas uzlīmes (starta numurs) – paredzēta diskvalifikācija.

10. Brauciena norise un rezultātu noteikšana, publicēšana

 1. Brauciena laikā jāievēro Latvijas Republikas normatīvie akti un šī Nolikuma prasības. Brauciena dalībniekiem ir jāievēro tiesnešu un policijas darbinieku likumīgās prasības.
 2. Visas automašīnas grupās:

2.1. Dīzeļa motoru klase:

2.1.1. Dīzeļa motora auto ar jaudu līdz 100Kw

2.1.2. Dīzeļa motora auto ar jaudu līdz 150Kw

2.1.3. Dīzeļa motora auto ar jaudu virs 150Kw

2.2. Benzīna motoru klase:

2.2.1. Benzīna motora auto ar jaudu līdz 100Kw

2.2.2. Benzīna motora auto ar jaudu līdz 150Kw

2.2.3. Benzīna motora auto ar jaudu virs 150Kw

3. Ja komanda nav ieradusies laika kontroles punktā LKP kontrolkartē noteiktajā laikā, tad:

 1. Par katru nokavētu pilnu laika minūti pieskaita 100 ml pie patērētās degvielas;

2. Gadījumā, ja ekipāža neveic visu distanci tehnisku vai citu iemeslu dēļ un aizbrauc no pasākuma, iepriekš par to neziņojot organizatoram Valtam Ceplevičam personīgi vai zvanot pa tālruni +371 22048344, tā tiek diskvalificēta.

3. Uzvarētājs ir ekipāža ar vismazāko vidējo degvielas patēriņu uz 100 km savas grupas konkurencē apvienojumā ar foto orientēšanās braucienā iegūtajiem punktiem.

4. Vienāda rezultāta gadījumā par uzvarētāju tiks atzīta ekipāža ar mazāku veikto distanci. Visi braucienu rezultāti tiks publicēti 15. jūlijā no plkst. 12:00 dbs.lv, kā arī portālā TVNET.

11. Protesti

 1. Protesti ne pasākuma laikā, ne pēc tā netiek pieņemti.
 1. Apbalvošana
  1. Par brauciena uzvarētājiem katrā no grupām tiek atzītas tās komandas, kas maršrutu nobraukušas ar viszemāko degvielas patēriņu, ņemot vērā foto orientēšanās braucienā atrastos punktus.
  2. Brauciena uzvarētājus ar vērtīgām balvām apbalvos SIA Circle K un SIA Drošas Braukšanas Skola.
  3. Brauciena uzvarētāji tiks apbalvoti trešdien, 7.augustā, plkst.12.00

 

Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
udemy free download
download lenevo firmware
Download WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=

DBS PARTNERI