Partneri

Drošas Braukšanas Skolas partneri jau kopš pirmajām dienām ir nopietnas un pazīstamas kompānijas, kas jūtas līdzatbildīgas un atbalsta satiksmes drošības uzlabošanu Latvijā. Sadarbības pamatā ir kopīgas vērtības un filozofija – rūpes par cilvēku un apkārtējās vides drošību. Sadarbības partnerus vieno vēlme līdzdarboties drošas apkārtējās vides veidošanā, cenšoties priekšlaicīgi novērst auto negadījumus un to rašanās iespējas, zināšanu un pieredzes trūkumu dēļ. Galvenais atslēgas vārds, kas vieno Drošas Braukšanas Skolu un tās sadarbības partnerus ir DROŠĪBA!

Mūsu partneri:

DBS PARTNERI