Samazinās autovadītāju skaits, kuri regulāri ved auto uz apkopi pie speciālista

40% autovadītāju atzīst, ka automašīnas tehniskajam stāvoklim seko līdzi pašu spēkiem, bet vairāk nekā puse - 51% - regulāri ved auto uz apkopi un apskati pie zinoša un uzticama speciālista. 24% norāda, ka ikdienā rūpējas par sava auto tehnisko stāvokli, piedomājot pie sava braukšanas stila un paradumiem, bet 7% uzskata, ka, lai auto uzturētu kārtībā, pietiek ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas tehnisko apskati, liecina “Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indeksa” dati.

Salīdzinot atbildes ar datiem, kas aptaujā tika iegūti pirms gada, iespējams secināt, ka to autovadītāju skaits, kuri regulāri ved auto uz apkopi un apskati pie speciālista, ir samazinājies. Pērn šādu atbildi sniedza 57% autovadītāju, bet šogad – par 6% mazāk. Pērn bija arī vairāk to autovadītāju (33%), kuri norādīja, ka ikdienā piedomā pie sava braukšanas stila un paradumiem, lai auto tiktu saudzēts. Gada laikā šādu autovadītāju skaits sarucis par 9%. Savukārt, to autovadītāju skaits, kuri paši seko līdzi auto tehniskajam stāvoklim, ir pieaudzis par 6%.

“Piedomāt pie braukšanas stila un paradumiem ir nepieciešams, taču tas nevar būt vienīgais veids, kā rūpējamies par savu spēkratu. Pētījuma rezultāti apliecina, ka autovadītājiem joprojām ir ļoti atšķirīga izpratne par to, ko nozīmē rūpēties un uzturēt auto kārtībā. Autovadītāji bieži nepievērš pietiekamu uzmanību riepu nodilumam, brauc ar neatbilstošu bremžu stāvokli vai ignorē problēmas balstiekārtā,” stāsta Drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks.

Viņš skaidro, ka “ja braucam uz servisu tikai tad, kad ir patiesi liela problēma, kas liedz braukt vispār vai acīmredzami rada bīstamību, patiesībā darām to pārāk vēlu. Patiesībā uzmanība jāpievērš arī detaļām, jo pat aizdomīgas skaņas var liecināt, ka radusies kāda problēma.”

Aptaujas dati liecina, ka sievietes biežāk ved savu auto uz apkopi un apskati pie zinoša un uzticama speciālista (55%), nekā vīrieši (48%). Vīrieši attiecīgi daudz biežāk paši seko līdz sava auto tehniskajam stāvoklim (48%), nekā sievietes (30%). Lai saudzētu auto, pie sava braukšana stila un paradumiem biežāk piedomā autovadītāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem (35%), bet vismazāk to dara šoferi vecumā no 40 līdz 49 gadiem (17%). Arī pagājušā gada aptaujā tieši gados jaunākie autovadītāji visbiežāk norādīja, ka piedomā pie sava braukšanas stila un paradumiem – 2021. gadā šādu atbildi sniedza 47% autovadītāju 18 – 29 gadu vecumā.

Pērn par savām spējām rūpēties par auto tehnisko stāvokli bez speciālistu iesaistes vispārliecinātākie ir Kurzemes autovadītāji – vairāk nekā puse (51%) atbildēja, ka paši seko līdz sava auto tehniskajam stāvoklim, bet šogad visbiežāk šādu atbildi sniedza Latgales autovadītāji (48%).

“Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indekss” ir bezalkoholiskā alus “Carlsberg 0.0” pētījums, kas tapis sadarbībā ar Drošas braukšanas skolu un pētījumu centru Norstat. Pētījumā, kas veikts 2022. gada septembrī piedalījās 1000 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Aptaujas ietvaros respondenti varēja izvēlēties vairākus atbilžu variantus. Pētījums veikts ar mērķi sekmēt atbildīgu braukšanu un izpratni par to, kas rada papildus riskus uz ceļiem, un kā tos novērst.