Veikals

  • Kā var saņemt papīra formāta fizisku dāvanu karti?

    Fiziska dāvanu karte ir papīra formātā, ievietota aploksnē ar DBS logotipu. Saņemšana ir DBS birojā, Rīgā, Kalnciema ielā 37.

  • Kā var saņemt elektroniska formāta dāvanu karti?

    Elektroniskā dāvanu karte ir PDF formātā un tiek nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

  • Cik ilgi ir derīga dāvanu karte?

    Derīguma termiņš dāvanu kartei ir 12 mēneši no tās iegādes brīža.