Piegādes un atgriešanas noteikumi

Noteikumi

Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi ne vēlā, kā 20 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem un Līgumu starp Pasūtītāju un Izpildītāju, Izpildītājs iegūs, izmantos, apstrādās un atklās Pasūtītāja personas datus un informāciju par Pasūtītāju, tikai lai, turpinātu pildīt savus pienākumus, sniedzot Pakalpojumu un citiem saistītiem mērķiem, tostarp Pasūtītāja ierakstu atjaunināšanai, likumā paredzēto datu analīzei, noziedzības novēršanai un tiesību un normatīvo aktu ievērošanai.

Pasūtītājam ir tiesības uz personas datu kopiju, kuru Izpildītājs tur par viņu, un šādus datus var iegūt bez maksas, ja vien pieprasījums netiek uzskatīts par pārmērīgu. Tādā gadījumā tiks iekasēta administratīvā maksa (atkarībā no pieprasītā datu apjoma).

Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanas nolūkā var izpaust Pasūtītāja personas datus arī citāmtrešām personām, neatkarīgi no tā, vai tās ir tieši vai netieši saistītas. Šī datu nodošana var ietvert, bet neaprobežojas ar citiem grupas uzņēmumiem, trešo personu aģentiem, saistītajiem uzņēmumiem. 

Izpildītājs neizpauž Pasūtītāja personas datus nekādām mārketinga akcijām vai citām trešām pusēm, kas nav saistītas ar Pakalpojuma izpildes nodrošināšanu. Dati tiek pārsūtīti tikai pilnvarotām personām vai aģentiem, par kuriem Izpildītājs ir

pārliecinājies, ka tie nodrošina noteiktu datu aizsardzības līmeni. Lūdzu, atturēties no Pakalpojumu izmantošanas, ja jūs nepiekrītat datu pārsūtīšanai trešajām personām, šajā punktā atrunātajos gadījumos.

Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Pakalpojuma sniegšanas laikā un pēc tā pieprasīt

informāciju, kā tiek apstrādāti viņa dati.

Pasūtītājam ir pienākums ievērot Izpildītāja privātuma politikas noteikumus, kas atrodami Izpildītāja mājas lapā.

JURISDIKCIJA UN INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU

Uz Līgumu starp Izpildītāju un Pasūtītāju, kas atrunāti šajos noteikumos, attiecas Latvijas Republikas likumi un tiesību akti, un tam ir ekskluzīva jurisdikcija attiecībā uz visām prasībām vai strīdiem, kas izriet no Līguma.