Drošas Braukšanas kursi

Labs autovadītājs mācās neatkarīgi no stāža. Tiem, kam jau ir vadītāja apliecība (arī profesionāļiem), piedāvājam kursus, kas padziļina zināšanas un sniedz jaunas iemaņas, ļauj pilnveidot drošas braukšanas meistarību, apzināt un izskaust nepilnības.

DBS PARTNERI